de kracht van kleur

de kracht van kleur
geen licht zonder duister

Kleur ontstaat wanneer licht in wisselwerking treedt met duisternis. Je zou kunnen zeggen dat duisternis de kleur ontlokt aan het licht. In dat samenspel ontstaan alle kleuren van de regenboog. Licht en kleur spelen een grote rol bij het zichtbaar maken van de wereld om ons heen. Zonder licht zou er geen kleur zijn en zouden we niets kunnen waarnemen. De wereld verschijnt voor ons in kleuren: gras is groen, rozen zijn rood, de lucht is blauw.

kwaliteiten van kleur

Bij het beeldend werken staat het gebruik van kleuren voorop. Kleuren zijn onderdeel van de dingen om ons heen en bevatten bepaalde kwaliteiten die een zekere werking op ons uitoefenen als we hiermee werken. Zo geeft een geel vlak een andere ervaring dan een blauw vlak. Werken in een rode kamer voelt anders dan werken in een grijze kamer. Kleuren hebben een eigen karakter, waarmee ze ons iets willen vertellen. Ze kunnen ons in ons gevoel raken en belevingen opwekken die we voordien niet kenden. Het therapeutisch werken is er o.a. op gericht om deze kwaliteiten beter te leren kennen.

Kleurkwaliteiten helpen om onszelf uit te drukken en om onze omgeving beter te begrijpen. Ze kunnen psychische en lichamelijke processen raken: zo worden we bijvoorbeeld ‘rood van schaamte’, ’bleek van schrik’ of ‘groen van jaloezie’. Wijzelf reageren ook op kleuren. Het creatief aan de slag gaan met een bepaalde kleur kan een positieve werking uitoefenen op bestaande psychische of zelfs fysieke klachten. 

bewust worden is zien

We omschrijven bewustwording vaak met woorden die met zien en/of licht te maken hebben: ‘iets doorzien’, ‘inzicht verwerven’ of ‘je licht over iets laten schijnen’. Het werken met kleur- en lichtkwaliteiten kan kan ervoor zorgen dat we beter kunnen zien met welke problemen we te maken hebben of welke kwaliteit een bepaalde relatie heeft. Hierdoor kan ons eigen bewustzijn en dat van onze omgeving groeien en zien we weer mogelijkheden hoe we dingen creatief kunnen aanpakken of veranderen.