“het grootste kunstwerk
ben jij als mens
een kunstwerk dat je zelf maakt
en in wezen al oorspronkelijk bent
het is er voor jou,
geef jezelf de ruimte
om er echt van te genieten”

R. F. HOEFSLOOT

Wat is beeldende kunsttherapie? 

Beeldende therapie is een non-verbale vorm van psychotherapie waarbij kunstmaterialen en creatieve werkvormen zoals tekenen, boetseren, schilderen, enz,…worden ingezet als vorm van communicatie en expressie. De nadruk ligt meer op doen en ervaren en minder op praten. 

Kunst kan je innerlijk sterk beroeren en kan helpen om emoties te uiten, trauma’s te verwerken en je persoonlijke identiteit te verkennen. Met behulp van verschillende materialen, zoals papier, potlood, verf, hout en klei breng je jouw gedachten, ideeën, problemen, maar ook jouw behoeften en gevoelens in beeld. Door de ervaringen die je hierbij opdoet, werk je aan bewustwording, verwerf je nieuwe inzichten en mogelijkheden en doorbreek je vaste patronen. Je krijgt meer grip op problemen en leert er anders mee om te gaan.

Zorgen voor de ziel door kunst

Kunstzinnige therapie (nu vaktherapie) is de overkoepelende naam voor verschillende non-verbale, ervaringsgerichte therapieën: beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie en danstherapie. Niet praten, maar doen en ervaren staan centraal.

Sinds het begin der tijden heeft de mens kunst gebruikt om te communiceren en zich uit te drukken. Deze alternatieve geneeswijze gaat terug tot de oudheid en werd ingezet om kwetsuren van lichaam en ziel te genezen.

In sommige gevallen ligt de nadruk van de therapie op het oplossen van het probleem, in andere gevallen ligt de nadruk meer op de acceptatie ervan of op het beperken van de gevolgen van een bepaalde aandoening.