verloop van een traject voor kinderen


“het grootste kunstwerk
ben jij als mens
een kunstwerk dat je zelf maakt
en in wezen al oorspronkelijk bent
het is er voor jou,
geef jezelf de ruimte
om er echt van te genieten”

R. F. HOEFSLOOT

hoe verloopt een therapie traject voor mijn kind?

Creatieve therapie helpt kinderen en jongeren die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling. Als ouder ben je betrokken bij het proces. Tijdens een uitvoerig eerste gesprek bespreken we het therapieplan voor jouw oogappel. Indien nodig, plannen we een tussentijdse evaluatie in en op het einde van het traject krijg je alle werkjes te zien en gids ik jou door de innerlijke belevingsreis van jouw dochter of zoon. Je krijgt dan ook een rapport mee met handvaten voor jou als ouder om te leren begrijpen wat het energietype is van jouw kind en welke kwaliteiten, noden en valkuilen daarbij horen.

opbouw kunsttherapie

Alchemie is de kunst van transformatie, van werkelijke verandering. Alchemisten onderzochten de bouwstenen van het leven, de geheimen van creatie. Net als een alchemist doorgaat je kind tijdens een kunstzinnig therapie traject een aantal ingrijpende levensprocessen. Deze processen verlopen volgens een bepaalde opbouw:

Een volledig traject bestaat uit 12 sessies van ongeveer 50 minuten tot een uur die volgens specifieke fases verlopen:

 • de verkennende fase:
  hierin maken we uitgebreid kennis met elkaar en met de technieken. We bouwen een veilige basis op zodat jouw zoon of dochter met vertrouwen zijn/haar volledige zelf kan zijn. We kijken waarop jouw kind aansluiting vind. Dit kan een bepaalde techniek of een verhaal zijn waarin het zichzelf herkent. Deze fase omvat een 4-tal sessies die bij voorkeur wekelijks op elkaar volgen.
 • de verdiepende fase:
  in deze fase gaan we op zoek naar verdieping en focussen we meer op het gewenste resultaat. Onderweg naar het einddoel, formuleren we de prioritaire stappen waaraan gewerkt zal worden. Bij kinderen is dit vaak contact krijgen met hun eigen lichaam en het IK sterken zodat ze leren om uit hun hoofd te komen, naar hun gevoel en intuïtie te luisteren en bij zichzelf leren blijven in stressvolle situaties.

  Bij deze fase hoort de meeste weerstand. Je kind zal merken dat het tijdens deze fase op een moment komt waarbij er innerlijk iets overwonnen moet worden. Het kind voelt intuïtief aan dat er iets wezenlijks getransformeerd zal worden en dit kan een bepaalde angst oproepen, waardoor hij/zij misschien wil opgeven of niet naar de sessie wil komen. Dat is normaal en maakt deel uit van het proces. Toch doorzetten leert hen om te gaan met moeilijke situaties en de beloning te voelen als het toch over de drempel van zijn/haar comfortzone durft te gaan. Dit is dus de fase waarbij zowel jij als ouder, als het kind zelf uitgedaagd worden. Maar… volhouden zorgt voor zo een zoete beloning! Deze fase omvat een 4-tal sessies die bij voorkeur wekelijks of tweewekelijks op elkaar volgen.
 • de voltooiende fase:
  tijdens deze fase gaan we de transformatie voltooien, integreren en verankeren zodat de conditioneringen en patronen die we verkend hebben tijdens de vorige fases los gekoppeld worden in het lichaam en onderbewustzijn van het kind en vervangen worden door nieuwe, bekrachtigende overtuigingen. Deze fase omvat een 4-tal sessies die bij voorkeur wekelijks of tweewekelijks op elkaar volgen.

De werkstukken die je kind tijdens het traject maakt, blijven de hele tijd in het ateljee. In de laatste sessie ronden we af met een tentoonstelling van alle werkstukken die jouw oogappel heeft gemaakt, kan je het proces bewonderen en mag je alles mee naar huis nemen. Deze sessie kan wat later gepland worden zodat het afgelopen proces kan bezinken en doorwerken en je nog eventuele vragen kan stellen.

Gedurende het hele traject sta ik ter beschikking via Whatsapp indien je tussendoor vragen hebt. Je zal ook af en toe tips en huiswerkopdrachten krijgen die het proces van je kind kunnen ondersteunen.

De therapie helpt jouw kind of puber bij het verminderen, stabiliseren of leren omgaan met mentale, emotionele, of fysieke ongemakken. Het traject is bij voorkeur individueel maar kan ook in kleine groepjes.